Bring die kinders na My toe!

Updated: Aug 29, 2019

Agapé Kinderfees word elke jaar in die laaste week van die wintervakansie aangebied by Laerskool Vastrap. Ons bid elke jaar ‘n fokus / beklemtoning af van die Heilige Gees, wat die kinders van ons dorp nie net intellektueel stimuleer, sosiaal toerus en waardes inskerp nie, maar ook geestelik help om dieper en nader aan Jesus te kom. Ons maak gebruik van —————-Die fokus vir Agapé Kinderfees 2019 was weereens om Jesus se liefde te leef vir dit kinders in ons gemeenskap. Ons tema was kinders en sosiale media en daardeur wou ons kinders aanmoedig om meer verantwoordelik op te tree en beter keuses te maak ten opsigte van skermtyd. Superman en Wonderwoman saam met Dr. Nerfario, die Minions en Bo-peep was die karakters  op die verhoog. Die kombuisspan van ons Buffelspoort Kampus het gesorg dat ons elke dag iets lekkers het om te eet. Die meer as 130 spanleiers saam met hulle Kleingroepieleiers het verhouding gebou met die kinders deur te speel in die kleingroepies en elke dag tyd te maak in die groepie om te gesels oor wat ons geleer het van Jesus en ook om saam te bid.   Die musiekspan het gesorg dat ons heerlik saamsing. Ons wil graag dankie sê aan elke ouer wat ons met hulle kinders vertrou het vir die week. 'n Groot dankie aan elke een wat ook finansieel bygedra het om hierdie week moontlik te maak.29 views0 comments

Recent Posts

See All

KRY ‘n KYKIE IN DIE MEESTE VAN ONS BEDIENINGE:

Dieselfde Werkgewer - verskillende opdragte. Musiekbediening Aanbidding is een van die 5 pilare van ons gemeente. Alhoewel aanbidding meer as sing is, is sing ‘n spesiale manier van aanbidding, wat on