OOR ONS 

Agapé is een van 31,000 gemeentes van die Church of the Nazarene International. Ons is dus deel van 'n wêreldwye familie, wat in 160 lande die Evangelie bedien. Ons het onder andere 750 voltydse sendelinge, 55 Universiteite en Bybelkolleges, en ons groei elke jaar met 145,000 nuwe lidmate.

 

Agapé word gelei deur verskeie spanne wat op verskillende vlakke God se hart en visie vir ons gemeente soek. Ons Kerkraad word elke vier jaar deur ons lidmate verkies, om ons gemeente se volle potensiaal te ontwikkel en ons groeiend in die regte rigting te lei. Die Kerkraad stel ons leraars en voltydse bediening-span aan, terwyl 'n Dagbestuur - wat uit Kerkraadslede en Personeel bestaan, die dag-tot-dag sake van die gemeente hanteer.

ONS VOLTYDSE BEDIENGSPAN
Dawie van Schoor.jpg
Dawie van Schoor

Gemeenteleier

dawie.vs@agape.za.org

Dawie is reeds 11-jaar by Agapé en fasiliteer al die geestelike groei-prosesse en kursusse.

Susan Booth

Kinder & Omgee-leraar

susan@agape.za.org

Susan hanteer die herderlike versorging in ons gemeente, wat gesinne en veral kinders insluit.

Martin Strydom

Martin is reeds 7-jaar by Agapé en is ons leraar vir alle tieners en jongvolwassenes. 

Intern Span.jpg
Internskap Studente

Join ons internskap vandag vir 

2022

Juan van der Walt.jpg
Juan van der Walt

Kreatiewe Leier

juan@agape.za.org

Juan lei al ons visuele en multimedia-spanne, om ons gemeente 'n dieper ervaring met God en mekaar te bied.

Hannes Pfeifer.jpg
Hannes Pfeifer

Fasiliteit-bestuurder

hannes@agape.za.org

Hannes en sy span sorg dat ons gebou en lokale altyd gereed en voorbereid is vir bediening. 

Administrasie

Mart-marie, Leonie en Martie beman ons admin-kantoor met alles wat daarmee saamgaan.