BYDRAES

MANIERE

OM TE GEE

Ons is opreg dankbaar vir elkeen wat 'n finansiële bydrae maak tot die werk en bediening van ons gemeente. Ons sou nooit sonder julle beleggings 'n impak op duisende lewens kon maak nie. Ons glo dat ons finansiële spandering deursigtig en bo verdenking is, en dat ons bestuur goeie rentmeesterskap verseker. 

BANK BESONDEREDE
TIENDES EN OFFERS
Agapé, Kerk van die Nasarener
Standard Bank, RTB
TAK: 052646
REK: 033 223 408
AGAPE KAMPE
EN KURSUSSE
JEUGFEES EN 
KINDERFEES
Agapé, Kerk van die Nasarener
Standard Bank, RTB
TAK: 017045
REK: 041 984 471
Agapé Kinderfees
Standard Bank
TAK: 052646
REK: 043 497 810
FINANSIES BLOKKIE 2020.jpg