Agapé is een van 31,000 gemeentes van die Church of the Nazarene International. Ons is dus deel van 'n wêreldwye familie, wat in 160 lande die Evangelie bedien. Ons het onder andere 750 voltydse sendelinge, 55 Universiteite en Bybelkolleges, en ons groei elke jaar met 145,000 nuwe lidmate.

 

Agapé word gelei deur verskeie spanne wat op verskillende vlakke God se hart en visie vir ons gemeente soek. Ons Kerkraad word elke vier jaar deur ons lidmate verkies, om ons gemeente se volle potensiaal te ontwikkel en ons groeiend in die regte rigting te lei. Die Kerkraad stel ons leraars en voltydse bediening-span aan, terwyl 'n Dagbestuur - wat uit Kerkraadslede en Personeel bestaan, die dag-tot-dag sake van die gemeente hanteer.

ONS VOLTYDSE BEDIENGSPAN
Dawie-de-Koker.jpg
45798332_10155937429416717_4871793150588
Dawie de Koker

Hoof Leraar - Gemeente Leiding

dawie.dk@agape.za.org

Dawie is reeds 21-jaar die leier van ons gemeente, en hou ook toesig oor ons kampusse. 

Susan Booth

Gesins- en Kinderleraar

susan@agape.za.org

Susan hanteer die herderlike versorging in ons gemeente, wat gesinne en veral kinders insluit.

12294762_839308716167409_791665148597670
Martin Strydom

Martin is reeds 7-jaar by Agapé en is ons leraar vir alle tieners en jongvolwassenes. 

12294762_839308716167409_791665148597670
Administrasie

Mart-marie, Leonie en Martie beman ons admin-kantoor met alles wat daarmee saamgaan.

13237787_238808753161410_479600724670741
Juan van der Walt

Kreatiewe Leier

juan@agape.za.org

Juan lei al ons visuele en multimedia-spanne, om ons gemeente 'n dieper ervaring met God en mekaar te bied.

13237787_238808753161410_479600724670741
Ondersteuning

Atomic, George en Winnie is ons noodsaaklike hande en voete op die grond en terrein.

33166020_1775933045835899_44808367559682
Dawie van Schoor

Dissipelskap Leraar

dawie.vs@agape.za.org

Dawie is reeds 11-jaar by Agapé en fasiliteer al die geestelike groei-prosesse en kursusse.

13237787_238808753161410_479600724670741
Hannes Pfeifer

Fasiliteit-bestuurder

hannes@agape.za.org

Hannes en sy span sorg dat ons gebou en lokale altyd gereed en voorbereid is vir bediening. 

13237787_238808753161410_479600724670741
Internskap Studente

Keenan, Franco, Pieter-Joshua en Armand is voltyds in teologiese opleiding - en deel van ons span.